El Centre de Llengües de la UPV estableix convocatòries d'examen per a facilitar les acreditacions de domini de Llengua Estrangera per a públic en general i membres de la comunitat universitària.


Aquests certificats seran valguts per a poder acreditar el coneixement d'una llengua estrangera des de nivell A2 fins a C1, tant en Grau, postgrau, màster universitari, programes de mobilitat, etc. dels membres de la Comunitat universitària de la UPV.

Els exàmens es desenvoluparen dins de les directrius del Marc europeu comú de referència per a les Llengües i es realitzaran almenys dues convocatòries a l'any.

L'edat mínima per a poder examinar-se és de 16 anys.

 

 

Veure DOCV núm. 6132 de 28/10/2009, Ordre 5/10/2009 de la Conselleria d'Educació (ANNEX I)