Resolució del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen 1000 beques d'ajuda a la matrícula de l'examen **CertAcles B2 o C1 en anglès.

Proposta de resolució definitiva d'admesos i exclosos. Beques Linguae 2024

Resolució provisional d'admesos i exclosos. Beques Linguae 2024

Publicat en el DOGV num. 9785 / 09.02.2024

Descàrrega en PDF la resolució del Rector amb les bases de la convocatòria


Una vegada llegida la convocatòria, emplena aquest full d'inscripció i presenta-la al costat d'un dels requisits que has de complir:

 • Sol·licitants de la beca per a B2:

  • Haver superat una assignatura de nivell B2 a la seua escola o facultat.
  • Haver acreditat el nivell de B2 en el grau a partir de qualsevol de les vies previstes en la normativa de la UPV.
  • Haver cursat un nivell B2 o superior en el Centre de Llengües.

  Sol·licitants de la beca per a C1:

  • Acreditar el nivell de B2 a partir de qualsevol certificat reconegut en les taules **ACLES.
  • Haver cursat un nivell C1 o superior en el Centre de Llengües.

en les oficines de Registre General de la UPV:

Campus de Vera: (Edif. 3F, al costat de rectorat) Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Campus de Gandia: (Edifici "F" (Administració), 1a planta) Horari: dilluns a divendres de 10 a 13 hores.

Campus d'Alcoi: (4a planta de l'Edifici de Carbonell (Servei d'Alumnat). Horari: dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores.

o telemàticament si disposes de certificat digital o clau en el registre electrònic de l'Administració General de l'Estat:  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ÉS DEL 10 DE FEBRER AL 21 DE MARÇ DE 2024


OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part del Vicerectorat d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües de 1000 beques d'ajuda a la matrícula de l'examen CertAcles B2 o C1 d'anglès, en una de les dues convocatòries del CDL posteriors a la concessió de la subvenció, per a aquells alumnes matriculats a la Universitat Politècnica de València que acrediten el compliment dels requisits estipulats en les bases reguladores del procediment.