El Centre de Llengües organitza cursos d'idiomes presencials i online adaptats als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER) i a les Certificacions CERTACLES. Els nivells que s'ofereixen són: A1, A2, B1, B1+, B2 , C1 i C1+. Cada nivell es divideix en dos mòduls (excepte els anuals). De setembre/octubre a desembre s'imparteix el mòdul 1 de cada nivell i de febrer a maig s'ofereix el mòdul 2 dels cursos generals .

CONVOCATÒRIA EN VIGOR: **NOVETAT**|closed|iconDurant aquest quadrimestre i seguint les mesures de prevenció estipulades en la universitat quant a aforament per la COVID-19 els cursos seran presencials , AMB EXCEPCIÓ DELS CURSOS PUBLICITATS COM A ONLINE.

Si per requeriments de les autoritats sanitàries hi haguera un canvi de situació, els cursos passaran a online de manera síncrona i connectats amb el professor durant el temps que dure la situació d'excepcionalitat.

Duració:

Grups de DL-DC: 27 de setembre al 22 de desembre de 2021. (divendres 22 d'octubre serà lectiu en substitució dels festius nacionals).

Grups de DM-DJ: 28 de setembre al 21 de desembre de 2021. (divendres 29 d'octubre serà lectiu en substitució dels festius nacionals).

Grups de DV: 24 de setembre al 17 de desembre de 2021.

Grups de dissabte: 24 de setembre al 17 de desembre 2021.

Hores:

Cursos quadrimestrals : 60 hores.

Sessions:

Cursos de dos dies setmana: 2 sessions setmanals de 2,5 hores cadascuna.

DESCÀRREGA PDF AMB LA CONVOCTORIA DE CURSOS