El Centre de Llengües és centre examinador oficial dels certificats ESOL (English for Speakers of Other Languages) de Cambridge English, oferint els següents exàmens, per al públic en general:

B1 Preliminary (PET)
B2 First (FCE) / B2 Business (BEC-V)
C1 Advanced (CAE)
C2 Proficiency (CPE) Pròximes convocatòries:

JUNY 2024: Convocatòria general (B1, B2, C1, C2)

Condicions GeneralsCambridge ESOL Examinations
Abans de la finalització del període de matrícula es pot sol·licitar la devolució de les taxes per causa justificada per escrit.
Una vegada conclòs el període de matrícula només es podrà sol·licitar la devolució de les taxes per causa mèdica justificada.

Els exàmens ESOL (English for Speakers of Other Languages) Cambridge English Language Assessment certifiquen els coneixements que es posseeixen de la llengua anglesa. Els certificats de Cambridge English Language Assessment tenen un reconegut prestigi per la seua capacitat per a mesurar el coneixement d'anglès 'real', la llengua que s'usa diàriament en situacions tant lúdiques com professionals.

Aquests títols estan reconeguts a Europa i als EUA, la qual cosa àmplia les opcions de futur tant a nivell acadèmic com professional. Cada examen està compost de les següents proves:

* Una prova de comprensió lectora
* Una prova comprensió auditiva
* Una prova d'expressió escrita
* Una prova de gramàtica (excepte en BEC)
* Una prova oral