El Centre de Llengües organitza cursos d'idiomes presencials i online adaptats als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER) i a les Certificacions CERTACLES. Els nivells que s'ofereixen són: A1, A2, B1, B1+, B2 , C1 i C1+. Cada nivell es divideix en dos mòduls (excepte els anuals). De setembre/octubre a desembre s'imparteix el mòdul 1 de cada nivell i de febrer a maig s'ofereix el mòdul 2 dels cursos generals .

DESCÀRREGA PDF AMB LA CONVOCTORIA DE CURSOS